เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการโรงเรือนเลี้ยงสุกร รับจ้างฝากเลี้ยงสุกร สุกรหย่านม-ขุน ทำฟาร์มสุกร (หมู) ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

204 หมู่ที่ 4 ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา '5600

บจ.สิริกรชวัล ฟาร์ม จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน