เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการค้าสินค้าแปรรูปจากหมู หนังหมู และสัตว์ทุกชนิด (เช่น ไก่ วัว ปลา) เช่น แคบหมู แคบไก่ อาหารกึ่งสำเร็จรูป เช่น กุนเชียงกึ่งสำเร็จรูป หมูแดดเดียว ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

72 หมู่บ้าน สันดอนงาม หมู่ที่ 4 ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา '5600

บจ.อาผอ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน