เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการนำเข้า จำหน่าย เครื่องจักรการเกษตร ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ วัสดุ อะไหล่ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรทุกชนิด รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ทางปศุสัตว์ ทุนจดทะเบียน (บาท) 200000 บาท

ที่อยู่

240 หมู่ที่ 12 ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา '5611

หจ.มนัสนันท์ เครือวัสดุภัณฑ์ ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน