เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการให้บริการเช่าเครื่องจักรทางการเกษตร ทุนจดทะเบียน (บาท) 50000 บาท

ที่อยู่

162 หมู่ที่ 3 ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา '5600

หจ.วิสาหกิจชุมชนทำนาข้าวบ้านแม่กาหลวง ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน