เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการเกษตร การส่งเสริมการผลิต การดูแล การบำรุงรักษา การรับซื้อผลผลิต ทุนจดทะเบียน (บาท) 200000 บาท

ที่อยู่

239 หมู่ที่ 5 ต.วังหงส์ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ '5400

บจ.วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าว จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน