เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการร้านอาหาร ร้านกาแฟ เบเกอรี่ และสินค้าอุปโภค บริโภคอื่นๆ ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

180 หมู่ที่ 5 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ '5400

บจ.ไร่ทอฝัน จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน