เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการขายสินค้าการเกษตรทุกชนิด รวมถึงพืชผลผลิตทางการเกษตร ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

65/1 หมู่ที่ 9 ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ '5413

บจ.ดีเจ่น จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน