เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการจำหน่ายยา เวชภัณฑ์ และเครื่องสำอางค์ ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

4/17/18 ถนนยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ '5400

บจ.เค.เค. ฟาร์มาพลัส จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน