เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการก่อสร้างถนน สะพาน อุโมงค์ ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

34 หมู่ที่ 2 ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่ '5415

บจ.เทคตัน จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน