เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการโรงอบพริก เตาอบพริก และผลิตต้นกล้าพริก ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

11/1 หมู่ที่ 4 ต.หัวเมือง อ.สอง จ.แพร่ '5412

หจ.พริกแปลงใหญ่ ม.4 ต.หัวเมือง ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน