เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบธุรกิจโฆษณาเผยแพร่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ หรือเป็นตัวกลางในการจำหน่ายสินค้าและ/หรือให้บริการสื่ออิเล็คทรอนิกส์ โดยผ่านระบบสารสนเทศใดๆ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือเครื่องมือสื่อสารใดๆ ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

70/3 หมู่ที่ 7 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ '5415

หจ.ทีซี คลาวด์ ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน