เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลากากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

99/3 หมู่ที่ 3 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ '5400

หจ.ชานันท์รุ่งเรืองกิจ ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน