เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบธุรกิจโฆษณาเผยแพร่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ หรือเป็นตัวกลางในการจำหน่ายสินค้าและ/หรือให้บริการสื่ออิเล็คทรอนิกส์ โดยผ่านระบบสารสนเทศใดๆ โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเครื่องมือสื่อสารใดๆ ทุนจดทะเบียน (บาท) 500000 บาท

ที่อยู่

38 ถนนพระนอนเหนือ ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ '5400

หจ.เอสเคกรุ๊ป 2021 ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน