เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบธุรกิจโฆษณาเผยแพร่จำหน่ายสินค้า หรือให้บริการ หรือเป็นตัวกลางในการจำหน่ายสินค้า และ/หรือให้บริการสื่ออิเล็คทรอนิกส์ โดยผ่านระบบสารสนเทศใดๆ โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเครื่องมือสื่อสารใดๆ ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

133 หมู่ที่ 9 ต.นาจักร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ '5400

หจ.เอสแอนด์เจวันสมาร์ทเทค ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน