เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการค้าไม้สับ ไม้ยางพารา แกลบ ขี้เลื่อย เหง้ามันสำปะหลัง ซังข้าวโพด หญ้าเนเปียร์ ขี้เถ้า ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

95 หมู่ที่ 5 ต.แม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ '5414

หจ.ซีเอชเอชเค ไบโอแมส ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน