เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการค้าเครื่องสำอางค์และผลิตภัณฑ์ความงาม ทุนจดทะเบียน (บาท) 3000000 บาท

ที่อยู่

58 หมู่ที่ 9 ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง '5214

บจ.เฮลตี้ ฮาร์ท จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน