เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบธุรกิจในการเป็นตัวแทน ซื้อขายและให้บริการเช่าพื้นที่เซิร์ฟเวอร์(SERVER) ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

300/145 หมู่ที่ 5 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง '5200

บจ.เฮง เฮง ดี 2021 จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน