เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการขายส่งสินค้าทั่วไป โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

199 ถนนทิพย์วรรณ ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง '5200

บจ.มูน แอนด์ ทรี จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน