เกี่ยวกับบริษัท

ประากอบกิจการรับบริการตกแต่งสถานที่ และพื้นที่ เพื่อไว้สำหรับจัดงาน หรือกิจการรมต่าง ๆ ทุนจดทะเบียน (บาท) 5000000 บาท

ที่อยู่

542/1 หมู่ที่ 8 ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง '5210

บจ.พีทูที เวิลด์ กรุ๊ป จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน