เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการรับจ้างจัดทำสื่อ มัลติมีเดีย บทความและโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์หรือวิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ สื่อ ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

183/1 หมู่ที่ 5 ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง '5213

บจ.อัลติเมจิน สตูดิโอ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน