เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการค้าเหล็กและวัสดุภัณฑ์ ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

309 ถนนทิพย์ช้าง ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง '5210

หจ.ก้าว เวิร์คแอนด์แมททีเรียล ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน