เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการขายปลีก ขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโรงสีข้าว ทุนจดทะเบียน (บาท) 500000 บาท

ที่อยู่

29/1-3 ถนนจามเทวี ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง '5200

หจ.ทรัพย์ล่ำซำค้าข้าว ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน