เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการค้าข้าว และพืชผลทางเกษตรอื่นทุกชนิด ทุนจดทะเบียน (บาท) 100000 บาท

ที่อยู่

86 หมู่ที่ 1 ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ลำปาง '5217

หจ.แปลงใหญ่ข้าวแม่กัวะ ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน