เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการทำสวนการปลูกพืชผักกินใบและพืชผักกินต้น รวมถึงการเพาะเมล็ดพันธุ์ผัก ทุนจดทะเบียน (บาท) 100000 บาท

ที่อยู่

1 หมู่ที่ 6 ต.เถินบุรี อ.เถิน จ.ลำปาง '5216

หจ.กลุ่มแปลงใหญ่ผักปลอดภัยเถินบุรี ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน