เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการผลิตและเป็นตัวกลาง ให้เช่า จำหน่าย ติดตั้งซ่อมบำรุงให้บริการและให้คำปรึกษาในการวางระบบรวมทั้งพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชั่น ระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่าย ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

178/1 หมู่ที่ 1 ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง '5210

หจ.นักปราชญ์ เอ็นจิเนียริ่ง ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน