เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบธุรกิจโฆษณาเผยแพร่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการหรือเป็นตัวกลางในการจำหน่ายสินค้าและ/หรือให้บริการสื่ออิเล็คทรอนิกส์ โดยผ่านระบบสารสนเทศใดๆ โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเครื่องมือสื่อสารใดๆ ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

65/65 ถนนทิพย์ช้าง ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง '5200

หจ.ทีซีมีนส์ซิสเต็ม ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน