เกี่ยวกับบริษัท

จำหน่ายเคมีการเกษตร ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ มูลสัตว์ เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตร ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

72/1 หมู่ที่ 3 ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง '5211

หจ.เปโตร หลิว การเกษตรและก่อสร้าง ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน