เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการเลี้ยงไก่เนื้อ การเพาะพันธุ์และการผสมพันธุ์ไก่ ไก่เนื้อ ฟาร์มไก่ ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

217 หมู่ที่ 10 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง '5219

หจ.ซีเอ็นที ฟาร์ม ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน