เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการการผลิตและจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ออกแบบเว็บไซด์ ระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ ทุนจดทะเบียน (บาท) 500000 บาท

ที่อยู่

60 ซอย1 ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง '5200

หจ.ฟอร์จูน สโตเรจ ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน