ที่อยู่

123 อาคารซันทาวเวอร์ส (อาคารบี) ชั้น 31-35 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900

02617 7800

บริษัทปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน