เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการรับเหมางานไฟฟ้าโรงงานและไฟฟ้าภายในอาคารทุกประเภท ทุนจดทะเบียน (บาท) 3000000 บาท

ที่อยู่

304 หมู่ที่ 6 ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน '5112

บจ.เอส.เอ็น. 99 อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน