เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการจำหน่ายข้าวที่ได้จากการเพาะปลูก ทุนจดทะเบียน (บาท) 500000 บาท

ที่อยู่

47/2 หมู่ที่ 8 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน '5118

บจ.ข้าวแปลงใหญ่ (บ้านธิ) จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน