เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการจำหน่ายและผลิตพืช ผลไม้ สมุนไพร ทางการเกษตรทุกชนิด ทั้งแปรรูและไม่แปรรูป ทุนจดทะเบียน (บาท) 500000 บาท

ที่อยู่

10 หมู่ที่ 12 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน '5113

บจ.วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ลำไยบ้านโฮ่ง จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน