เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการจำหน่ายและผลิตพืช ผลไม้ ทางการเกษตรทุกชนิด ทั้งแปรรูและไม่แปรรูป ทุนจดทะเบียน (บาท) 300000 บาท

ที่อยู่

119 หมู่ที่ 9 ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน '5116

บจ.วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ลำไยบ้านปวง จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน