เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการจำหน่ายและผลิตพืช ผลไม้ สมุนไพร ทางการเกษตรทุกชนิด ทั้งแปรรูและไม่แปรรูป ทุนจดทะเบียน (บาท) 100000 บาท

ที่อยู่

69 หมู่ที่ 1 ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน '5112

บจ.วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ท่าช้าง-หนองล่อง จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน