เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการโรงสีข้าว อบข้าว การขายปลีก-ขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโรงสีข้าว ทุนจดทะเบียน (บาท) 5000000 บาท

ที่อยู่

279 หมู่ที่ 9 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน '5112

บจ.โรงสีข้าว ลี้ล่ำซำ กรุ๊ป จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน