เกี่ยวกับบริษัท

จำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์การแพทย์ ทุนจดทะเบียน (บาท) 500000 บาท

ที่อยู่

317 หมู่ที่ 4 ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน '5100

หจ.พีพี เมดิคอล ไดแอ็กนอสทิคส์ ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน