เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการจำหน่ายและผลิตพืช ผลไม้ สมุนไพร ทางการเกษตรทุกชนิด ทั้งแปรรูและไม่แปรรูป ทุนจดทะเบียน (บาท) 200000 บาท

ที่อยู่

9/1 หมู่ที่ 7 ต.ริมปิง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน '5100

หจ.วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ริมปิง ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน