เกี่ยวกับบริษัท

หรือ PSL ก่อตั้งเมื่อปี 2532 เป็นบริษัทเจ้าของเรือและเดินเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ มีกำลังกองเรือใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย และเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี 2536 โดยการขยายธุรกิจและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาและบริหารธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ทีมีอยู่หลากหลาย บริษัทฯ มีความประสงค์รับสมัครบคุลากร ที่มีความรู้ ความสามารถ รักความก้าวหน้า และกระตือรือร้นเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ

สวัสดิการ

- เงินโบนัสประจำปี - ประกันชีวิตและสุขภาพ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ประจำปี - กิจกรรมต่างๆ เพื่อพนักงานและสังคม - การฝึกอบรมสัมมนาทั้งใน-นอกสถานที่ - ยูนิฟอร์มสำหรับแม่บ้าน/พนักงานรับส่งเอกสาร

ติดต่อ

ติดต่อบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) / Precious Shipping Public Co., Ltd.เลขที่ 8 อาคารคาเธ่ย์เฮ้าส์ ชั้น 7 ถนนสาทรเหนือแขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500เว็บไซต์: www.preciousshipping.com

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) / Precious Shipping Public Co., Ltd. ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน