เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต ขายสินค้าออนไลน์ ได้แก่สินค้าทางการเกษตร ทุนจดทะเบียน (บาท) 5000000 บาท

ที่อยู่

57 หมู่ที่ 1 ต.ดงหมู อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร '4915

บจ.สหดิจิทัล ไวรัล กรุ๊ป จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน