เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการลงทุนในนิติบุคคลอื่น ทุนจดทะเบียน (บาท) 5000000 บาท

ที่อยู่

185 หมู่ที่ 14 ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร '4900

บจ.พีคิวเอสโฮลดิ้ง จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน