เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าและคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งในประเทศและระหว่าวประเทศ ทุนจดทะเบียน (บาท) 5000000 บาท

ที่อยู่

138 หมู่ที่ 4 ต.หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร '4915

บจ.แวเรียนต์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน