เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ ทุนจดทะเบียน (บาท) 400000 บาท

ที่อยู่

304 หมู่บ้าน กุดโง้งน้อย หมู่ที่ 4 ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร '4900

หจ.สิริฟ้าไทย ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน