เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการให้เช่าเครื่องจักรกลการเกษตร พร้อมคนขับ ทุนจดทะเบียน (บาท) 100000 บาท

ที่อยู่

99 หมู่บ้าน บ้านชะโนดน้อย หมู่ที่ 3 ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร '4914

หจ.วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าวชะโนดน้อย ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน