เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง มันสำปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่ว งา ทุนจดทะเบียน (บาท) 500000 บาท

ที่อยู่

72 หมู่บ้าน นาแล หมู่ที่ 7 ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร '4900

หจ.แปลงใหญ่ข้าว ถั่วลิสงเกษตรอินทรีย์บ้านท่าไค้นาแล ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน