เกี่ยวกับบริษัท

ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ทุนจดทะเบียน (บาท) 300000 บาท

ที่อยู่

103/5 ถนนพิทักษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร '4900

หจ.ไทย ดีเอ็นเอ โฮลดิ้ง ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน