เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย แปรรูปข้าวทุกชนิด ทุนจดทะเบียน (บาท) 100000 บาท

ที่อยู่

31 หมู่บ้าน นาเจริญ หมู่ที่ 10 ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร '4913

หจ.แปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์นาอุดม ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน