เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร ผัก ผลไม้ ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ยางพารา ทุนจดทะเบียน (บาท) 60000 บาท

ที่อยู่

162 หมู่ที่ 9 ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร '4900

หจ.แปลงใหญ่ยางพาราคำบง ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน