เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการผลิต ซื้อ จำหน่าย หญ้าเนเปียร์ และมันสำปะหลัง ทุนจดทะเบียน (บาท) 5000000 บาท

ที่อยู่

187 หมู่ที่ 7 ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร '4700

บจ.สกลนคร เพาเวอร์ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน