เกี่ยวกับบริษัท

ส่งออกมันเส้น ข้าวโพด ยางพารารมควัน และพืชผลทางการเกษตร ทุนจดทะเบียน (บาท) 5000000 บาท

ที่อยู่

36 หมู่ที่ 7 ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร '4713

บจ.ไดมอนด์ สตาร์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน